ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Küreselleşme süreci, diğer pek çok etkisinin yanında ekonomik alanda başta sermaye piyasaları olmak üzere sınırları ortadan kaldırmış ve ülkeleri birbirleri ile daha entegre ve daha rekabet eder hale getirmiştir. Ekonomik bütünleşmenin en önemli sonuçlarından biri de ülkeler için dış ticaret ilişkilerinin artmasıdır. Rekabet üstünlüğünü artırmak için uluslar arası piyasalarda yer alma çabası günümüzde tüm ülkeler için neredeyse bir zorunluluktur.


Türkiye, dünya piyasalarının entegrasyonu sonucu ihracata dayalı bir gelişim stratejisi izleme yolunu seçmiştir. Ülkemizin uluslararası pazarlara açılması ve sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir dış ticaret yapısına sahip olması için bu alanda nitelikli işgücünü yetiştirmeye yönelik mesleki eğitim de önem kazanmıştır.


Aydın İli özelinde ele alındığında, Aydın’ın İzmir limanlarına, Adnan Menderes Hava Alanı’na ve tekstil alanında uzmanlaşmış olan Denizli İline yakın olması nedeniyle jeopolitik önemi mevcuttur. Bunun yanı sıra ülkemizde uluslararası ticaret potansiyelinde en büyük paya sahip olan tarım, ormancılık ve tekstil bölgenin en önemli gelir kaynakları arasındadır. Ege bölgesinin ekonomik potansiyeli yüksek olan Aydın İli ve Nazilli İlçesi gerek hammaddeye yakınlık gerek ulaşımının kolaylığı, gerekse organize sanayi bölgesine sahip olması ilde ve özellikle en büyük ilçesi olan Nazilli’de Uluslararası Ticaret Ve Finansman bölümünün açılmasını gerekli kılmaktadır.