ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Küreselleşme birçok alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da büyük değişikliklere yol açmıştır. Son yıllarda sermaye piyasasındaki türev ürünlerin çeşitliliğindeki artış piyasaların derinleşmesine neden olmuştur.


Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümünün temel amacı, son yıllarda sıklıkla olduğu gibi sert rüzgârların estiği finans piyasasında, sermaye piyasaları ve menkul kıymetler türev araçlarını etkin olarak kullanabilen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, iyi eğitimli kalifiye mezunlar yetiştirmektir.


Küresel Ekonomik kriz ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi menkul kıymetler ve sermaye piyasasında da oluşan çalkantılar sonucu sağlam bilgi birikimine sahip çalışanlar ayakta kalırken, az donanımlı ve kendini yeterince eğitememiş kişiler işsiz statüsüne girmiştir. Dolayısıyla da bu alandaki eğitimin önemi özellikle son yıllarda daha çok anlaşılır niteliktedir.


Bu programda temel amaç sektörün gelişimine ayak uydurabilecek ve güncel bilgiler ile donanımlı karar verme ve risk yönetimi becerilerine sahip bu alanda ihtisaslaşmış bireyler yetiştirmektir. Alandan mezun öğrenciler finans sektöründe başta İMKB olmak üzere birçok dalda faaliyet gösterebilmektedir.