ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Lojistik

Askeri bir kavram olarak ortaya çıkan ve zaman içerisinde işletme yaşamına adapte edilen lojistik, günümüzde işletmelerin temel rekabet avantajı yaratma stratejileri arasında yer almaktadır. Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileriyle geçmişe kıyasla daha bilinçli, seçici ve fiyat hassasiyeti yüksek olan tüketicilere doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunma süreci daha da önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca, uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünün ortaya çıkması, dış ticaretin küreselleşen ekonomik ilişkilere bağlı olarak karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir iş koluna dönüşmesini de beraberinde getirmiştir. Program, güncel dış ticaret işlemleri ve finansman usulleri konularında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Küreselleşen dünya şartları çerçevesinde dış ticaretin önemli boyutlara ulaşması lojistik sektörünün önemini arttırmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan lojistik bölümü yoğun rekabet ortamında ulusal ve uluslararası ticaret hacminin ortaya çıkardığı bir alan niteliğindedir. Tedarik zinciri kapsamında ele alınan lojistik bir ürünün ya da hizmetin hammaddeden nihai tüketiciye kadar ulaşım aşamalarını kapsamaktadır.


Günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları da büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu nedenlerle, lojistik alanındaki uzmanlık, kesinlikle bugünün ve geleceğin revaçta meslekleri arasında görülmektedir.