ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

Teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler uluslararası entegrasyonu arttırarak tüm dünya ülkelerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamaktadır. Globalleşmedeki bu gelişim dünya ülkelerindeki işletmeler dış pazarlara açılmak ve önemli bir yere sahip olmak amacıyla teknolojik donanımlarını artırma yoluna gitmektedir.


Bu anlamda bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri gelişen dünya ekonomisi koşullarına ayak uydurma adına piyasalarda önemli bir yere sahip hale gelmektedir. Bilgisayar Teknolojileri ve bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren alanlarda söz konusu ulusal ve uluslararası etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gerekmektedir. Dolayısıyla adı geçen bölümden mezun olan bireyler tüm şirketlerde aranan, nitelikli ve donanımlı kişiler olmaktadır.


Bu doğrultuda açılması düşünülen Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölümünün, bilgi erişimi alanında ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla bilinen bir bölüm olması hedeflenmiştir.


Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimiz gelişen teknolojik ticaret ve sanayi alanında önemli düzeyde avantajlar elde edecekler ve her türlü yönetim pozisyonunda yer alabileceklerdir.