ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yerel Yönetimler

Ülkemizde özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bunun yanında iki yıllık yüksekokullarda yer alan Yerel Yönetimler programları siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler ve devlet yönetimi ile ilgili gerekli teorik bilgileri donanımlı akademik kadrolarıyla vererek eğitimlerini sürdüren ve gittikçe kalabalıklaşan birimlerdir. Gerek kamusal alanda gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye personel ihtiyacı, bu birimlerden mezun olan öğrencilerle giderilmeye çalışılmaktadır.

Yerel Yönetimler, kamu yönetimi örgütünün başkent örgütü dışında kalan birimlerinden oluşan, kamu yönetiminin işlevselliğini ve dinamizmini sağlayan temel birimlerdir. Kamu Yönetimi ile ilgili bölüm ve programlarda yerel yönetimler önemli yer tutmaktadır. Ancak küreselleşen ve bir o kadar da yerelleşen yani glokalleşmeyi yaşayan dünyada, yerel yönetimlerin ayrı bir inceleme sahası olarak görülmesi ve bu alana derinlik kazandırılması elzem gözükmektedir.  Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde "yerelleşme" ve Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin diğer adıyla mahalli idarelerin önemi daha da artmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda eğitimli personel ihtiyacı artmaktadır.