Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Müdür Yardımcıları

                                                      

            Dr.Öğr.Üyesi Yasin YILDIZ                                           Dr.Öğr.Üyesi Alper KARTAL