Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi-Lisans Programı