Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yönetim

Prof. Dr. Burçin ÖLÇÜCÜ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Müdür

Lisans
Aksaray Üniversitesi / Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr. / 2000
Yüksek Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi (Yl) (Tezli) / 2007
Doktora
Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hareket Ve Antreman Bilimleri (Yl) (Tezli) / 2011
Detaylı Özgeçmiş   

Dr. Öğr. Üyesi Alper KARTAL
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı

Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Antrenörlük Eğitimi Pr. (İö) (Bk.2) / 2012
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli) / 2014
Doktora
Düzce Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor (Dr) (Kocaeli Üniv. Ortak) / 2017
Detaylı Özgeçmiş   

Dr. Öğr. Üyesi Yasin YILDIZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Müdür Yardımcısı

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Pr. / 2008
Yüksek Lisans
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli) / 2015
Doktora
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi Ve Spor (Dr) / 2019
Detaylı Özgeçmiş   
Birim Yönetim Bilgileri OBİS veritabanından alınmaktadır.
Eksik ya da yanlış bilgi bulunması durumunda Biriminizin OBİS sorumluları ile iletişime geçiniz!