Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Spor Yöneticisi
Spor Yöneticiliği bölümü Programında yer alan derslerin % 85’i Teorik % 15 uygulamalı dersleri içermektedir. Derslerin dağılımında ise % 10 seçmeli dersler yer almaktadır.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıklarını ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olduklarını gösteren belgeler ile Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitülerine bağlı yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
Öğrencilerimiz dört yıllık eğitim sonunda lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Adayların lise ve dengi okullardan mezun olması, üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puan alması ve yetenek sınavında başarılı olması gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi programlarının eğitim planlarında yer alan bilgisayar ve ingilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.