Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Rekrasyon Eğitimi bölümü Programında yer alan derslerin % 65’i Teorik % 35 uygulamalı dersleri içermektedir. Derslerin dağılımında ise % 10 seçmeli dersler yer almaktadır.
Bölüm, yüksek öğretimde Rekreasyon bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı?ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir. Fiziksel Beceri Yetenek sınavından başarılı olması
Öğretim programında var olan ve alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri daha önce almış ve başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar
Programda mevcut olan 159 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek