Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü Programında yer alan derslerin % 65’i Teorik % 35 uygulamalı dersleri içermektedir. Derslerin dağılımında ise % 10 seçmeli dersler yer almaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı?ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir. Fiziksel Beceri Yetenek sınavından başarılı olması gerekmektedir
Öğretim programında var olan ve alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri daha önce almış ve başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar.
Programda mevcut olan 163 ulusal kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.