ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu

Kuruluş

 

Aydın Sağlık Yüksekokulu, 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim- Öğretim Yılında devraldığı 4 katlı 3500 m² kapalı alana sahip binada Ebelik ve Hemşirelik bölümlerine alınan öğrenciler ile öğretime başlamıştır. Buna ek olarak 01.12.2006 tarihinde Beslenme ve Diyetetik bölümü açılmıştır.

                                        

Yüksekokulumuzda 33 akademik personel, 12 idari personel görev yapmaktadır.

 

Ebelik bölümünde toplam 265 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir.

Hemşirelik bölümünde toplam 353 öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir.

            Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.

 

Yüksekokulumuzda Ebelik Bölümünde Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı,  Hemşirelik Bölümünde Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.

 

Vizyonumuz, Lisans/Lisansüstü programları ile mesleki bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen; bilimsel araştırmalar alanında yetkin; mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

 

Misyonumuz, Evrensel standartlar ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren; multidisipliner bir yaklaşımla üretilen hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunabilen; eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen lisans/lisansüstü düzeylerde meslek üyeleri yetiştirmek, uygulama alanlarına sağlık hizmeti katkısı vermek ve bilimsel bilgi üretmektir.