ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu

Bölümün Amacı

Ebe adaylarına kadın, yeni doğan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ileri çalışmalar yapmalarına olanak sağlayacak şekilde çağdaş bir üniversite eğitimi vermek, ebelik eğitimi ve mesleğinin standartlarını yükseltmek, mesleki gelişmelere hizmet edecek öğrenmeyi öğrenmiş eğitici, uygulayıcı ve araştırmacısını yetiştirmek ve mesleğin bilgi gücünü geliştirmektir.