ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (HADYEK) TOPLANTISI

Toplantı Tarihi ve Günü  :  21/Temmuz/2022 Perşembe
Toplantı Sayısı                 :V.Oturum
Toplantı Saati                   : 14.00
Toplantı Yeri                     :  Online Toplantı 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:


BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE:

1) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formları Tam ve Eksiksiz Bir Şekilde Doldurulacak.


2) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formları Times New Roman 12 Punto Yazı Tipi İle Doldurulacak.

3) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formlarında İşaretlemeler Kesinlikle Kutucukların İçerisinde Olacak Hiç Bir Şekilde Metnin Önünde veya Arkasında Olmayacak.

4) Kısaltmalar Tek Başına Kullanılmayacak. Kısaltmaların Yazılışı Uzun Metinden Sonra Parantez İçerisinde Büyük Harflerle Yazılacak.
Örnekler: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ)

5) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formlarında Literatür Bilgileri Açık Bir Şekilde Belirtilecek.

6)ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU ÖRNEGİ açıklamalı olarak Belge ve Formlardan görebilirsiniz.


• Başvuru sahipleri başvuru formlarını en geç 18.07.2022 pazartesi günü'ne kadar (Mesai Bitiimi), Üniversitemiz Rektörlük Binası zemin katta bulunan "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Sekretaryasına” ıslak imzalı 2 nüsha halinde teslim etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda başvuruların elektronik ortamda da;   hadyek@adu.edu.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir.


• Başvuru formları, yukarıda 5 madde halinde belirtilen hususlar mutlaka dikkate alınarak doldurulması ve sekretaryaya ıslak imzalı iki(2) nüsha halinde teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belirtilen hususlar dikkate alınmadığı halde teslim edilen başvuru formları "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)"  tarafından değerlendirilmeye alınmayacak olup, başvuru sahiplerine iade edilecektir.