ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

BELGE VE FORMLAR

Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etil Kurulu'na yapacağınız başvurularda başvuru evraklarının 2 (iki) nüsha olmasına, imzaların ıslak imzalı ve tam, eksiksiz olmasına, ayrıca başvuru evraklarının her sayfasının yürütücü ve proje ekibi tarafından paraflanmış olmasına özen göstermenizi, bu şekilde yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceğini bilgilerinize sunarız.

       Başvurular, Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başvuru Formu ve araştırmaya katılan tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Taahhütnamesi ile yapılır. Başvuru formu ve taahhütname iki nüsha olarak doldurulur. Ayrıca çalışma ekibinden herhangi bir kişiye ait Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının fotokopisi eklenir.

       Etik Kurul, her ay bir kez toplanır. Başvuruların yoğunluğu dikkate alınarak aynı ay içinde ikinci kez toplantı düzenlenebilir. Başvuruların, en geç toplantıdan 1 (Bir) hafta önce Sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir.

       Etik Kurul tarafından onaylanmış araştırmanın ilgili tüm bilgi ve belgeleri Etik Kurulun istemesi durumunda vermek üzere araştırmanın bitirilmesinden itibaren beş yıl süreyle saklanır.

       Araştırmada ismi bulunan tüm araştırmacıların Etik Kurul karşısında sorumlulukları eşittir.

 

BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE:

1) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formları Tam ve Eksiksiz Bir Şekilde Doldurulacak.


2) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formları Times New Roman 12 Punto Yazı Tipi İle Doldurulacak.

3) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formlarında İşaretlemeler Kesinlikle Kutucukların İçerisinde Olacak Hiç Bir Şekilde Metnin Önünde veya Arkasında Olmayacak.

4) Kısaltmalar Tek Başına Kullanılmayacak. Kısaltmaların Yazılışı Uzun Metinden Sonra Parantez İçerisinde Büyük Harflerle Yazılacak.
Örnekler: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ)

5) Araştırma Başvuru Formları ve Eğitim Amaçlı Başvuru Formlarında Literatür Bilgileri Açık Bir Şekilde Belirtilecek.


• Başvuru Sahipleri Başvuru Formlarını En Geç HADYEK Toplantısının Yapılacağı Günden 5 Gün Öncesine Kadar (Mesai Bitimi), Üniversitemiz Rektörlük Binası 1. Katta Bulunan "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Sekretaryasına” Islak İmzalı 2 Nüsha Halinde Teslim Etmeleri Gerekmektedir. Aynı Zamanda Başvuruların Elektronik Ortamda Da hadyek@adu.edu.tr Adresine Göndermeleri Gerekmektedir.
• Başvuru Formları, Yukarıda 5 Madde Halinde Belirtilen Hususlar Mutlaka Dikkate Alınarak Doldurulması Ve Sekretaryaya Teslim Edilmesi Gerekmektedir. Aksi Takdirde Belirtilen Hususlar Dikkate Alınmadığı Halde Teslim Edilen Başvuru Formları "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)" Tarafından Değerlendirilmeye Alınmayacak Olup, Başvuru Sahiplerine İade Edilecektir.