ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

GENEL BİLGİLER

Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Rektörlük Makamının 04.07.2007 tarih ve 4209 sayılı olurları ile kurulmuştur.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Adnan Menderes Üniversitesinin çeşitli akademik birimlerinde deneysel, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak tüm hayvanların barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları ve üzerlerinde gözlem yapılması ile ilgili tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirler ve araştırma önerilerini bu açıdan inceleyerek uygulamaları izler ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin esasları belirler.