Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Bu program ile bankalar sigortalar ve diğer finansal kurumlar ile ilişkilerimizi geliştirilerek ve bu doğrultuda, sektörlerin taleplerine uygun, küreselleşen ve rekabet seviyesi artan finans piyasalarının arzuladığı, güçlü teorik altyapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip bankacılık ve sigortacılık programı mezunları yetiştirilmesi amaçlanacaktır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile başta bankacılık ve sigortacılık olmak üzere tüm finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi adına, öğrencilere genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık hizmetleri, temel sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, finansal muhasebe, ticaret hukuku, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlaması, fon yönetimi, risk yönetimi, temel iletişim becerileri, müşteri ilişkileri yönetimi, bankacılıkta bilgisayar uygulamaları gibi konularda teorik altyapı ve uygulamaya yönelik bilgi donanımının kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; bankaların merkez bölüm ve şubelerinde, sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde, sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez bölümlerinde, Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan özel emeklilik fonlarının merkez ve temsilciliklerinde ara eleman olarak çalışabileceklerdir. Ayrıca gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde, sigorta acenteliği, bireysel emeklilik aracılığı ve hasar eksperliği yapabileceklerdir.