Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

AŞÇILIK

Tarihin en eski dönemlerinden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölge, tarihî ve kültürel değerlerin izlerini taşıyan bir coğrafyada yer almaktadır. Kültür ve turizm değerleri açısından dünyanın birçok yerine göre oldukça şanslı olan bölge, deniz, kum, güneş olan klasik turizm anlayışının yanı sıra kültür ve doğa turizmi, agro-turizm, termal turizm gibi turizm çeşitleriyle yılın her mevsiminde turizme hizmet verebilecek bir cazibe merkezidir. Ayrıca Bodrum, Kuşadası, Efes, Pamukkale, Afrodisias ve daha nice güzellikleri ile dünyada öne çıkmaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezi olan bölgenin kuzeyinde İzmir, Manisa, Uşak; doğusunda Afyon, Burdur ve Antalya illeri bulunmaktadır. Batı sınırını Ege Denizi kıyıları çizerken, güney sınırını ise Ege Denizi ve Akdeniz çizmektedir. Bölgenin Ege ve Akdeniz kıyılarını oluşturan Muğla ve Aydın illerinin kıyı şeridi toplamda 1.250 km’yi geçmektedir. Bu uzunluk birçok ülkenin toplam kıyı uzunluklarından daha fazladır, bu da bölgenin turizm merkezi olmasının yanında bölgeye küçük ve büyük ölçekte yedi tane liman kazandırmıştır. Bölge Türkiye’nin güneyinden dünyaya açılan bir pencere konumunda olduğu gibi Akdeniz Bölgesi’nden Ege Bölgesi’ne de bir köprü görevi görmektedir.

Ege bölgesinin yoğun turizm yatırımına sahip olduğu düşünüldüğünde yetişmiş eleman gereksiniminin de olduğunu görülmektedir. Ayrıca hizmet sektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme ön görülmemekte, tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır.

Gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdam olanağı sağlayan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı, restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanlarını kapsamaktadır.

Meslek Yüksek okulumuz bünyesinde açılması düşünülen aşçılık programı ile; gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek, mutfak yönetimi alanında çalışabilecek, besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfağı, mutfak yönetimi ve denetimi gibi konularda uzman, yaratıcı gıda kültürü konusunda donanımlı elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler; mutfak yönetimi, servis ve pişirme teknikleri ile küçük işletme yönetimi konularında eğitim aldıklarından dolayı, gerek restoran işletmeciliğinde gerekse aşçılık, pastacılık gibi konularda, yiyecek-içecek işletmeleri ve ağırlama sektörünün değişik faaliyet alanlarında, turistik tesislerde, özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.