Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Sürekli artan teknolojik, toplumsal gelişmeler pazarlama çabalarını globalleştirmiş, rekabeti de global hale getirmektedir. Bu durum; farklı kültürlerdeki kitlelere farklı iletişim kanallarıyla ulaşma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Pazar ve rekabet koşulları, medyanın artan maliyeti, farklı kültürlere seslenme gerekliliği, pazarlama ve tanıtım açısından iletişimin önemini artırmaktadır. Birbirine benzer ürünler üreten, hizmetler sunan işletmeler ancak doğru ve farklı iletişim stratejileri ile rakiplerinin önüne geçebilmektedir. Burada “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” önem kazanmaktadır.

Ege bölgesinde ekonomik potansiyeli oldukça yüksek olan Aydın ve ilimizde de Söke; coğrafi konumunun sağladığı ulaşım avantajı, hammadde kaynaklarına yakınlığı, organize sanayi bölgeleri, nüfusun genç oluşu gibi nedenlerle turizm, tarım, enerji ve hizmet sektörleri ile sanayileşme bakımından gelişen ve yükselen bir konumdadır.

Bu bölümün bu doğrultudaki misyonu; işletmelerin iletişim faaliyetlerini yürütebilecek bir düzeyde iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında teorik bilgiler yanında uygulama tecrübesi kazanmış, teori ve uygulamayı birleştirebilen donanımlı halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları yetiştirmek olacaktır. Öğrenciler kuramsal bilgilerin yanında, halkla ilişkiler stratejisi geliştirme, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik geliştirme gibi konularda uygulamalı çalışmalarda bulunacaklardır. Mezun öğrenciler tanıtım stratejisi ve planlaması konusunda da etkin   görev alabilecekleri bir seviyede eğitim alacaklardır. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler; reklam ajansları, halkla ilişkiler şirketleri, medya planlama ve satın alma  şirketleri, turizm, sağlık, eğitim, finans sektörü, kamuoyu araştırma şirketleri, yönetim danışmanlığı konularında ve endüstriyel işletmelerde uzman olarak görevlendirilebilecekler ve çeşitli kuruluşların tanıtım ve halkla ilişkiler bölümlerinde çalışabileceklerdir.