Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON

Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir. Ülkemizin kalkınma hamlesi içinde olması endüstri, sanayi, sanat vb. alanlara yönelmesi bilgisayar destekli tasarım mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu meslekteki kişiler; genellikle tasarımcı olarak, mekanik, otomotiv, animasyon, reklam, grafik, web sayfa oluşturma, dekorasyon, ambalaj, cam ve seramik, sinema vb. gibi birçok alanda istihdam edilmektedir.

Meslek yüksekokulumuz bünyesinde açılan “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı” mezunları yetiştirip mezun edeceği; temel bilgisayar, tasarım ve animasyon uygulamalarıyla ilgili bilgilere sahip, imalat sektörünün ihtiyacı olan güncel bilgilerle donanmış, yeniliklerden haberdar, iş-insan ilişkilerini öğrenmiş, girişimci ve yenilikçi öğrencileri ile bölge insanının nitelikli personel ihtiyacına da cevap verebilmesi açısından önemli olacaktır.

Bilgisayar destekli tasarım teknikerleri, bilgisayar teknolojilerini takip eden ve kullanmak zorunda olan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bilgisayar programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz için alanlarında ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde istihdam sıkıntısının olmayacağı düşünülmektedir.