Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Birim Kalite Komisyonu

 Söke Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Temsilciliği 

1-Dr.Öğr.Üyesi Kamil BİRCAN (Yüksekokul Müdürü) 
2-Öğr.Gör.Serkan ARTAN (Yüksekokul Müdür Yardımcısı) 
3-Fulya EREN (Yüksekokul Sekreteri)