Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü altında 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılmıştır.
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.