Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

DC/AC ve AC/DC dönüşüm tekniklerini,her türlü elektrik tesisat ve makineyi kurabilen ve bakımını yapabilen,Endüstriyel otomasyon sistemlerini kuran,bakımını yapan, elektrikli ev gereçleri ( ısıtma,soğutma ve iklimlendirme makineleri) montaj ve bakım tekniğini bilen ve üretim alanlarında planlama,tasarım,keşif,test ve kabul işlemlerini, yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan bütün teknik donanımlara sahip ara eleman yetiştirilmektedir.
İsced kapsamında Elektrik ve Enerji Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Elektrik ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programları mevcuttur.
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Elektrik ve Enerji sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Bölümde 1 Adet Laboratuar Ve 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik makinaları deney setleri (AC/DC) 2- Hidrolik pnömatik deney setleri 3- Elektromekanik kumanda deney sistemleri 4- PLC deney seti 5- Elektrik ve elektronik ölçüm cihazları 6- Bilgisayar laboratuvarı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Ve 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik makinaları deney setleri (AC/DC) 2- Hidrolik pnömatik deney setleri 3- Elektromekanik kumanda deney sistemleri 4- PLC deney seti 5- Elektrik ve elektronik ölçüm cihazları 6- Bilgisayar laboratuvarı