Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Organizasyon Şeması ve İdari Kadro

Yüksekokul Müdürü
Dr.Öğr.Üyesi Kamil BİRCAN

Müdür Yardımcıları    
Öğr.Gör.Serkan ARTAN

Öğr.Gör.Mehmet ŞEN

Yüksekokul Sekreteri
Fulya EREN
 

İdari Mali İşler Bürosu
Mahmut SAĞLIK
Mehmet Salih ÇAVUŞ
Suat Barış ÇAĞLAR
Halil ARSLAN 
Nafiz NAYİR

Öğrenci İşleri Bürosu
Fatma ÇELİK
Meryem KARA

Koruma ve Güvenlik Birimi
Adnan ÇAPRAK
Osman ARAS

Sürekli İşçiler
ALİ SAZCI
GÜRSEL DEMİR
GÜLER AYDINOCAK
FERHUNDE TÜMTÜRK