Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Serkan Artan

Müdür Yardımcısı