Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Tekstil teknolojisi programında öğrencilere doğal,rejenere ve sentetik liflerin özellikleri,kullanım alanları, üretim yöntemleri kavratılır. Pamuk,yün,rejenere ve sentetik lif üretim aşamaları ve makineleri tanıtılır. Fiziksel tekstil muayeneleri, dokuma ve örme teknolojileri, konfeksiyon teknolojileri, terbiye işlemleri öğretilir. Atölye dersleri Söktaş A.Ş. işletmesinde uygulamalı olarak işlenir. Mezunlarımız tekstil teknikeri ünvanı almaktadır.
İsced kapsamında Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Tekstil Teknolojisi programı mevcuttur.
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Bölümde 1 Adet Laboratuvar Mevcuttur.
Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1-Mikroner cihazı 2- İplik numara tespiti(skala) 3- 3 adet mikroskop 4- Şerit çıkrığı 5-Hassas terazi