Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Mekatronik Önlisans programımızda endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, bina otomasyonu, ev ürünleri, imge ve ses işleme, akıllı ölçüm cihazları ve lazer optik sistemlerinin üretiminde planlama, tasarım, keşif ve test işlemleri yapabilen ara eleman yetiştirilmektedir.
İsced kapsamında Elektrik ve Otomasyon Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Mekatronik programı mevcuttur.
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Elektrik ve Otomasyon sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Bölümde 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik Makinaları Eğitim Seti 2- PLC eğitim Seti 3- Sensörler Eğitim Seti 4- Hidrolik Eğitim Seti 5- Pnömatik Eğitim Seti 6- Elektrik-Elektronik Ölçü Aletleri 7- Tasarım Programlarının Kullanıldığı Bilgisayarlar
Bölümde 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik Makinaları Eğitim Seti 2- PLC eğitim Seti 3- Sensörler Eğitim Seti 4- Hidrolik Eğitim Seti 5- Pnömatik Eğitim Seti 6- Elektrik-Elektronik Ölçü Aletleri 7- Tasarım Programlarının Kullanıldığı Bilgisayarlar