Söke Meslek Yüksekokulu

Söke Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler "Elektrik alanında önlisans Diploması" derecesi alırlar.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir
Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Söke Meslek Yüksekokulunda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
1. Elektrik Programı 2002-2003 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup örgün ve ikinci öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı ise 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencileri teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okulda mevcut olan atölye olanaklarından yararlanmakta, gelişen teknoloji ve yeniliklere açık, elektriksel ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ekipmanları kullanma becerisini geliştirmektedirler.