Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

İDARİ PERSONEL

  Ertan İLDENİZ Yüksekokul Sekreteri
Salih GÜZELDAĞ Bilgisayar İşletmeni
Sevil UYAR Bilgisayar İşletmeni
Ali BİNAY Bilgisayar İşletmeni
Muharrem ERGÜN Bilgisayar İşletmeni
Cemal KÜLÜĞ Memur
  Halil AYOL Memur
Engin KARAKIŞ Yardımcı Hizmetler
  Ali BİNAY Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  Fatih ÇOLAK Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  Emre GENÇ Özel Güvenlik Görevlisi
  Selman GEZELGE Özel Güvenlik Görevlisi
  İsmail KAPLAN Özel Güvenlik Görevlisi
Aynur UĞUR Geçici Personel
Ahmet GÜÇLÜ Geçici Personel