Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kooperatifçilik (İkinci Öğretim)

Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Kooperatifçilik Program Koordinatörü


  

PROGRAMIN AMACI:  Kooperatifler;  ortakların ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp,  korumak amaçlı kurulmuş örgütlerdir. Amacına göre konut, tüketim, satış ve kredi kooperatifi ismini alırlar. Ülkemizde son yıllarda önemi artan kurumlar olarak göze çarpmaktadır. Üniversitemize bağlı yüksekokulumuzda kooperatifçilik programı, bu alanda ihtiyaç duyulan eğitimli iş gücünü karşılamak amacı ile etkili bir ders programı uygulamakta ve bu paralelde eğitim vermektedir. Kooperatifçilik programının amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine ilave olarak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal ilerlemesine katkıda bulunmak, var olan kooperatif çeşitlerini teorik ve pratik olarak inceleyerek, gerçek değerine ulaşmasını sağlamaktadır.
 

KISA TARİHÇE: Ülkemizde kooperatifçiliğin öncüsü olarak Osmanlı devleti döneminde Mithat Paşa, Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’tür. Kooperatifçilik hareketi Osmanlı devleti döneminde Mithat Paşa nın kurduğu Memleket Sandıkları ile başlamıştır. Türkiye de bugün kü anlamı ile kooperatifçilik Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Atatürk, 1920 den ölümüne kadar sürekli olarak Türk Kooperatifçilik hareketinin içinde olmuştur. Çok ilginçtir, Atatürk ün kooperatifçilikle ilgisi Cumhuriyetin kuruluşundan da önceye rastlamaktadır. Nitekim 1920 de TBMM ne sunulan Kooperatif Şirketler Kanunu tasarısında meclis başkanı olarak Mustafa Kemal in imzası vardır. Kooperatifçilikle ilgili yasal düzenlemeler açısından 1935 yılı o dönem itibari ile en verimli yıl olmuş, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu Atatürk ün direktifleri ile çıkarılmış ve derhal uygulamaya konmuştur.

 

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI: Kooperatifçilik Bölümü mezunu gençlerimiz, Türkiye de mevcut 5000 den fazla tarımsal kooperatiflerle ( Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sulama Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifleri vb.) ile sayıları 40000 i aşan tarım dışı ( Sanayi Ticaret Kooperatifleri, Esnaf- Sanatkar Kooperatifleri, Konut Kooperatifleri vb.) kooperatiflerde nitelikli personel olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının kooperatiflerle ilgili birimlerinde de çalışabilirler.

 

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİNECEK FAKÜLTE VE BÖLÜMLER: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği gibi bölümlerine Dikey Geçiş Sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine de sınavsız olarak geçiş yaparak lisans diploması alma hakkını elde edebilirler