Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör. Dr. Bahar GÜRDİN
İşletme Program Koordinatörü

 

 

Tanım: İşletme, kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve sonunda maddi veya manevi bir kar elde etmeyi amaçlayan, iktisadi teknik ve hukuki birimdir. İşletme meslek elemanı ise; sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgi duyan ve bu alanda başarılı, başkaları ile işbirliği yapabilen, bir işi plana uygun olarak yürütebilen, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen kimsedir.

 

İlgili Sektörler, İş Olanakları Ve Mezunlar: İşletme programından mezun olan öğrenciler başta yönetim olmak üzere kamu ve özel sektör işletmelerin tüm bölümlerinde (üretim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finansman gibi) çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek veya sınavsız aşağıda belirtilen lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.

 

DGS Sınavı İle Devam Edebilecekleri Bölümler

1-                Bankacılık

2-                Bankacılık ve Finans

3-                Bankacılık ve Finansman

4-                Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

5-                İşletme

6-                İşletme ve Bilgi Yönetimi

7-                İşletme Enformatiği

8-                İşletme Öğretmenliği

9-                İşletme Ekonomisi

10-            Sağlık Kurumları İşletmeciliği

11-            Sermaye Piyasası

12-            Sigortacılık

13-            Sigortacılık ve Risk Yönetimi

14-            Uluslar arası Finans

15-            Uluslar arası İşletmecilik

16-            Uluslar arası Ticaret

17-            Uluslar arası Ticaret ve Finansman

18-            Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

19-            Yönetim Bilişim Sistemleri