Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz, Nazilli Sümer Kampusü içerisinde yer almakta olup, üç bölüm ve dört programda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yüksekokulumuzda, bir doçent doktor, bir yardımcı doçent doktor, iki öğretim görevlisi doktor ve 6 öğretim görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz 1995 yılında “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ile “Kooperatifçilik” programları olmak üzere iki programla, toplam 51 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 2000 – 2001 Eğitim Öğretim Yılında İşletmecilik Programı, 2001 – 2002 Eğitim Öğretim Yılında Pazarlama Programı, 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında muhasebe, işletme ve pazarlama programlarının ikinci öğretimleri faaliyete geçmiştir. 2012 yılında öğrenci sayısı toplam 800’ü geçmiştir. Kuruluşunda 2 adet kadrolu öğretim elamanı bulunan okulumuzun öğretim elamanı sayısı 2012 yılında 10 olmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de yerel yönetimler programına öğrenci alınmıştır.
Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla; öğrencilerimize akademik bilginin yanı sıra, mesleki alanda uygulamaya yönelik bilgiler vererek, onları iş yaşamına hazırlanmalarını sağlamaktır. Misyonumuz kapsamında öğrencilerimize yaratıcı, küresel bakışa ve çevre bilincine sahip, meslek etiğini kavramış, güncel gelişmelere duyarlı olmak gibi özellikleri kazandırmakta vardır.
Adnan Menderes Üniversitesinin temel hedefleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanarak, kendi alanlarında girişimci ve yenilikçi ara elamanlar yetiştiren, benzer alanda eğitim veren diğer okullar arasında tercih edilen bir kurum olmaktır.
İş hayatını oluşturan kamu ve özel sektör kuruluşlarının gereksinme duyduğu personelin nitelik ve yetenekleri; kurum ve işletmelerin amaçlarına, çalışma felsefe ve politikalarına, faaliyette bulundukları çevrenin koşullarına bağlıdır. Bu bağlamda birimin amacı da çağın gereklerine uygun günümüz bilgisayar teknolojisi ile faaliyet gösteren kamu ve özel sektör işletmelerine istedikleri nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmektir
Yüksekokulumuz, Sümer Park alanında 300 m2 üzerine kurulu iki katta; 15 büroda ve bir salonda idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler, Sümer Kampus alanı içerisinde dokuz amfi derslik ve bir bilgisayar laboratuarında sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerinde yararlanabilecekleri bir kapalı spor salonu, bir açık basketbol/voleybol sahası, üç tenis kortu bulunmaktadır. Ayrıca modern araç park alanı bulunmakta olup, Sümer Park alanı içinde Yüksekokulumuza tahsis edilmiş çim kaplı çam ve okaliptüs ağaçları içinde çok geniş bir park/bahçe bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzun sosyal alanlara yönelik dersleri Sümer Kampüs içerisindeki projeksiyonlu modern dersliklerde yapılmaktadır. Bilgisayar bilimleri ile ilgili dersleri ise 40 bilgisayar kapasiteli yeni yazılım ve donanımlara sahip bilgisayar laboratuarında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca gerek akademik personelin gerekse idari personelin kullanımında bulunan bilgisayar ve diğer büro malzemeleri yeterli düzeydedir.