Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu Hakında

Yüksekokulumuz 1995 yılında “Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ile “Kooperatifçilik” programları olmak üzere iki programla, toplam 51 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. 2000 – 2001 Eğitim Öğretim Yılında İşletmecilik Programı, 2001 – 2002 Eğitim Öğretim Yılında Pazarlama Programı, 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında muhasebe, işletme ve pazarlama programlarının ikinci öğretimleri faaliyete geçmiştir. 2012 yılında öğrenci sayısı toplam 800’ü geçmiştir. Kuruluşunda 2 adet kadrolu öğretim elamanı bulunan okulumuzun öğretim elamanı sayısı 2012 yılında 11 olmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren “Yerel Yönetimler” programına da öğrenci almaya başlamıştır.

Okulumuz halihazırda, "Yönetim ve Organizasyon", "Pazarlama ve Reklamcılık" ve "Muhasebe ve Vergi" Bölümleri altında "İşletme Yönetimi", "Kooperatifçilik", "Kooperatifçilik (İkili Öğretim)", “Yerel Yönetimler” ve "Yerel Yönetimler(ikili Öğretim)" programlarında hizmet vermektedir.

 Yüksekokulumuz, belirli niteliklere yönelik ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (dört yarıyıllık) önlisans eğitim-öğretimi sunmaktadır. Bu bağlamda müfredatta öğrencilere mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. Birinci sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek dersleri de yer almaktadır. İkinci sınıfta ise mesleki eğitimde uzmanlaşmayı amaçlayan meslek dersleri ağırlık taşımaktadır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler de kazandırılmaktadır.