Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kalite Kurulu

Prof. Dr. Hamdi AVCI (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SEVİM (Üye)

Öğr. Gör. Muhammet Taha Akbulut (Üye)

Ertan İLDENİZ (Üye)