Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

AKTS Nedir?

Yerel kredi sistemi dediğimiz dersin kredisi kavramı, o dersin haftada kaç saat olduğunu gösterirken; AKTS (Avrupa Kredi Ttransfer Sistemi) değeri, öğrencinin bir yarıyıl boyunca toplamda o ders için harcadığı zamana eşdeğerdir. Her bir AKTS değerinin 25 veya 30 saate eşdeğer olduğu varsayılır.

Yani 2 saatlik kavramsal (teorik) bir dersin kredisi 2 olurken, AKTS değeri 5 olabilir. Biraz daha ayrıntılı incelemek gerekirse: bir yarıyılda 15 hafta ders var ve 15 hafta x 2 saat = 30 saat sadece ders için ayrılan süreyi gösterir. Bunun dışında dersin öğretim elemanı her hafta bir sonraki hafta için araştırma konusu veriyor ve bu araştırma konularının en az 2 saat araştırılmasını istiyorsa 14 ödev x 3 saat = 42 saat araştırma ödevlerine ayrılan süreyi gösterir. Ara sınava bir öğrencinin o ders için en az 20 saat, yarıyıl sonu sınavına da en az 40 saat ders çalışarak hazırlanacağı bekleniyorsa 20+30 = 50 saat sadece sınava hazırlık için harcanan süreyi gösterir. Ders için harcanan sürelerin toplamı ise 30+42+20+30 = 122 saat yapar ki, 122 saat / 25 saat = 5 AKTS değerini verir. Yani dersin kredisinden ziyade, ders için harcanan öğrenme, araştırma, hazırlık vb. aşamaların toplamında daha fazla yüke sahiptir.

Yine AKTS değerleri, DANO (Dönem Akademik Not Ortalaması) ve GANO (Genel Akademik Not Ortalaması) değerlerinizin hesaplanmasında önemli rol oynarlar. Zira AKTS değeri yüksek derslerden daha yüksek ortalama ile başarılı olmak hem DANO hem de GANO değerini yükseltecektir. Bu nedenle AKTS değeri yüksek derslere, ortalamayı yükseltmek isteyen öğrenciler tarafından daha çok çalışılarak dikkat edilmesi gerekmektedir.