Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Harf Not Sistemi Nedir?

Harf Not Sistemi Ne Anlama Geliyor?
100 lük not sisteminin, 4 üzerinden harf sistemine dönüştürülmesi ile elde edilen not değeri şu şekilde hesaplanır:

 Puan                       Başarı Notu                         Ağırlık Katsayısı                       Açıklama
95-100                            A1                                         4,00                                    Pekiyi+
 90-94                             A2                                         3,75                                    Pekiyi
 85-89                             A3                                         3,50                                    Pekiyi-
 80-84                             B1                                         3,25                                      İyi+
 75-79                             B2                                         3,00                                      İyi
 70-74                             B3                                         2,75                                      İyi-
 65-69                             C1                                         2,50                                    Orta+
 60-64                             C2                                         2,25                                    Orta
 55-59                             C3                                         2,00                                    Orta-
 50-54                             D1                                         1,75                                Şartlı Geçer
  0-49                              F1                                            0                                    Başarısız
                                       F2                                                                                  Devamsız
                                       M                                                                                      Muaf
                                       G                                                                                      Geçer
                                       K                                                                                       Kalır
                                       E                                                                                       Eksik
                                       S                                                                                      Süren
                                       Ç                                                                                    Çekilme

 

M (Muaf), programındaki bir dersten muafiyet sınavına girerek başarılı olanlara veya daha önce alınmış bir dersin denkliği kabul edilerek başarmış sayılanlara verilen nottur.

G (Geçer) notu, başarı notu ilgili bölüm/programca G/K olarak belirlenmiş bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara;

K (Kalır) notu ise o dersten başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi, Staj başarı için belli bir oranda devamın yeterli olduğu, seminer gibi ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu ile geçilen dersler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

E (Eksik) notu, öngörülmeyen zorlayıcı bir sebeple, dersin öğretim elemanının uygun görmesiyle, alınan dersi tamamlayamayan öğrencilere verilen nottur. Not cetvellerinde, verilen her bir E notu için dersin tamamlanması için öğrencinin ne yapması gerektiği açıkça yazılır. Takip eden yarıyılın sonuna kadar tamamlanmayan derslerin E notu otomatik olarak FF notuna dönüşür. E notu çift harfli bir nota dönünceye kadar ortalama hesabına katılmaz.

S (Süren) notu, birden fazla yarıyıl süren derslere yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.