Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Devamsızlık Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretimde kayıtlı olan öğrencilerin, (Uzaktan Eğitim/5i dersleri hariç) derslere devam şartları vardır. Bu şartlar üniversitemiz "Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği" Madde 26'da şu şekilde düzenlenmiştir:

 

MADDE 26

(1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Farklı derslerde farklı devam koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin farklı şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.

(2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere kurumu temsilen katılan öğrenciler, birimin ilgili kurulunun kararı ile devam zorunluluğunun dışında tutulabilir.

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu sınavlarına giremez ve dersi tekrar eder.

(4) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.

(6) Bir derse yaz okulunda devam etmiş olmak, o derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Her bir yarıyıl 15 haftalık derslerden oluştuğuna göre, 15 hafta süren kuramsal (teorik) dersin %30luk kısmı 4,5 hafta yapmaktadır. Dolayısı ile öğrencinin 5 hafta devamsızlık yapması, o dersten devamsızlıktan kalmasına neden olur. Uygulamalı derslerde ise %20lik kısmı 3 hafta yapmakta ve  3 haftadan fazla devamsızlık yapan öğrencinin dersten devamsızlıktan kalmasına neden olur.

Dersten devamsızlıktan kalan/başarısız olan öğrenci, o dersi bir sonraki yarıyıl veya yılda alttan başarısız olarak ve devam etme şartı ile tekrar alır. Alması ve devam etmesi gereken derste, öncelik sırası o dersin yarıyılı olduğu için, döneminde alması gereken ders ile çakışma olması durumunda, alınmayan ders bir sonraki yıla alınabileceği için, öğrenim süresinin iki yılı aşması meydana gelebilir. Bu nedenle, iki yıl içerisinde öğrenimlerini bitirmek isteyen öğrencilerin, derslere devam konusunda dikkatli olması gerekmektedir.

Öğrencilerin derslerden devamsızlık hakkı, bulunduğu yarıyıl için geçerlidir. Her yeni yarıyılda derslere kayıtlanıldığında, seçilen derslerde devamsızlık hakkı yeniden başlar.

Ayrıca öğrencinin derse devam durumu hakkında takibini yapmak kendine ait bir sorumluluktur. Dersi yürüten öğretim elemanının, öğrencinin devam durumu hakkında takip, ,uyarı ve bilgilendirme gibi görevleri bulunmamaktadır.