Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

İkinci Öğretim Öğrencisi Nasıl Harç Ödemez?

İkinci öğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, sınıflarındaki başarı sıralamasında %10luk dilime girmeleri halinde, ödemiş oldukları öğrenim harç ücretinin önemli bir kısmının, takip eden yarıyılda iade edilmesi ile ödüllendirilirler.

Bu iadeler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, öğrencinin OBİS üzerinden "Kişisel Bilgiler" kısmında, herhangi bir bankada ilgili öğrenci adına açılmış hesabın IBAN numarasını kaydetmesi önem arz etmektedir.

Başarı sıralamaları:

Güz yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde tespit edilir ve öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.
Bahar yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesinden itibaren bir ay içerisinde tespit edilir ve bu öğrencilerin öğrenim ücretleri, takip eden güz yarıyılında indirimli olarak (katkı payı kadar) hesaplanır