Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

İDARİ PERSONEL

  Ertan İLDENİZ Yüksekokul Sekreteri
Salih GÜZELDAĞ Şef
Sevil UYAR Bilgisayar İşletmeni
Ali BİNAY Bilgisayar İşletmeni
Cemal KÜLÜĞ Bilgisayar İşletmeni
  Ali ASLAN Bilgisayar İşletmeni
Engin KARAKIŞ Yardımcı Hizmetler
  Ümmü KILINÇ Yardımcı Hizmetler
  Ali BİNAY Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  Fatih ÇOLAK Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Aynur UĞUR Sürekli İşçi
Ahmet GÜÇLÜ Sürekli İşçi