Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

 
Başkan: Prof. Dr. Hamdi AVCI
(Müdür)

Üye:
(Müdür Yardımcısı)

Üye:
(Müdür Yardımcısı)
 
Üye:Öğr.Gör. Dr. Bahar GÜRDİN
(Seçilmiş Üye)
 
Üye: Öğr.Gör.Yıldırım TOPRAK
(Seçilmiş Üye)
 
Üye: Öğr. Gör. Halil TEKATLI
(Seçilmiş Üye)

Raportör: Ertan İLDENİZ
(Yüksekokul Sekreteri)