Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi TEMUR KURTASLAN

Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi / Tokat Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Pr. / 1988
Yüksek Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi / Tokat Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Pr. / 1992
Doktora
Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü / Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı / 1997

Öğr.Gör. BAHAR GÜRDİN

Lisans
Gazi Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. (İö) / 2007
Lisans-ÇiftAnadal
Gazi Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. / 2007
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama (Yl) (Tezli) / 2009
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2016

Öğr.Gör. DURMUŞ ALİ KIZILYALÇIN

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / İşletme Pr. / 2001
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Yl) (Tezli) / 2005
Doktora
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Dr) / 2011

Öğr.Gör. KADRİYE BİLİR

Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / 2015

Öğr.Gör. MUTLU YALÇINKAYA

Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Bölümü / Maliye Teorisi Anabilim Dalı /

Öğr.Gör. YILDIRIM TOPRAK

Lisans
Afyon Kocatepe Üniversitesi / İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Pr. (İö) / 2000
Yüksek Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Yl) (Tezli) / 2007
Birimlerin akademik personel listesi bilgileri YÖKSİS veritabanından alınmaktadır!
Personelin kişisel bilgileri (Fotoğraf, Eğitim Bilgileri, Akademik Özgeçmiş vs..)
Yöksis üzerinden kendisi tarafından,
Ünvan ve Birimi ile ilgili bilgiler Personel Daire Akademik Şube Tarafından düzenlenmektedir.