Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

2012-2013 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayacak programın amacı; öğrencilere yerel yönetimlerin kuruluş, personel ve işleyişlerine ilişkin kural ve süreçler karşılaştırmalı olarak öğretilmektedir. Program kapsamında, öğrencilere yerel yönetimler, yerel siyaset, kentleşme, kent planlama, çevre sorunları, büro yönetimi, halkla ilişkiler, muhasebe ve kamu maliyesi gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, belediyelerle işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin yerel yönetimler sürecine ilişkin olarak deneyim kazanması sağlanmaktadır.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla, açılan program 2012–2013 öğretim yılından itibaren Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.
Dünyada ve Türkiye'de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde yerelleşme ve Türkiye'nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin önemini daha da artmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu iki alanda eğitimli ara eleman ihtiyacı artmaktadır. Bu gelişmeler programın üstlenmiş olduğu misyonu ortaya koymaktadır.
Yerel yönetimler alanında ihtiyaç duyulan insan gücünü çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmek ve alanında tercih edilen bir program olmak.
Yüksekokulumuz, Sümer Park alanında 300 m2 üzerine kurulu iki katta; 15 büroda ve bir salonda idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler, Sümer Kampus alanı içerisinde dokuz amfi derslik ve bir bilgisayar laboratuarında sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerinde yararlanabilecekleri bir kapalı spor salonu, bir açık basketbol/voleybol sahası, üç tenis kortu bulunmaktadır. Ayrıca modern araç park alanı bulunmakta olup, Sümer Park alanı içinde Yüksekokulumuza tahsis edilmiş çim kaplı çam ve okaliptüs ağaçları içinde çok geniş bir park/bahçe bulunmaktadır. Program diğer programlarla birlikte bu imkanlardan ortak olarak yararlanmaktadır.
Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) dersliklerden bölüm yararlanmaktadır