Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Programda iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleğiyle ilgili alanlarda 30 iş günü staj yapması zorunludur.
Programlar arası geçişlerde Adu Myo Sınav Yönergesi uygulanır.
Pazarlama Bölümünü başarıyla bitiren öğrencilere, ön lisans diploması ile Pazarlama Meslek Elemanı unvanı verilmektedir.
ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dâhilinde kayıtları kabul edilir.
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim rehberi Madde 21’e göre, daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler öğretim yılının ilk iki haftası içinde eşdeğerlik için ilgili birime başvurabilirler. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin eşdeğerlik işlemleri aynı maddeye göre yapılır. Öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi Madde 23’e (r) göre, senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 5’i dersleri hariç 75 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 100 tam puan üzerinden 60 ortalamaya sahip olması ve mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.