Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Kuyucak Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgiler

Kooperatifçilik alanında yetişmiş, çalıştıkları kooperatiflerin gerek halk ve üyelerle gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyebilecek, kooperatif girişim faaliyetlerini planlayıp uygulayabilecek, kooperatif muhasebesini mali ve yönetim açısından sağlıklı bir şekilde yürütebilecek, tarım ve tarım dışı tüm kooperatiflerde memurluk ve yöneticilik görevlerini üstlenebilecek ara eleman yetiştirmektir
Kooperatifçilik programı, 1995-1996 Akademik yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü altında Yüksekokulumuzun ilk programlarından birisi olarak açılmıştır. Program Yüksekokulumuz Kooperatifçilik İkinci Öğretim Programı 2011 yılında açılarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alıp eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. ISCED (Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması) kapsamında 2011 yılı başında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü sona ermiş, program Yönetim ve Organizasyon bölümüne bağlanmıştır.
Tarım ve tarım dışı kooperatifçilik alanında yetişmiş, kamu ve özel sektör ile ilişkileri kooperatiflerin amaçları doğrultusunda düzenleyebilen, kooperatifçilik ilkelerini tam anlamıyla çalıştıkları kooperatifte uygulayabilen, kooperatifin faaliyetlerini mevzuatlar çerçevesinde yürütebilen, bulundukları kooperatifin kurumsal kapasitesini artıran, yönetsel yeteneği gelişmiş, aranan mezunlar yetiştirmek.
Öğrencilerin tercih ettiği, yeterli bilgi ve beceriye sahip, iş bulabilen, girişimci ara elamanın yetiştirildiği, yöre halkının tarımsal sorunlarına çözüm bulduğu, güven duyduğu, bir program haline gelmektir.
Tarım ve tarım dışı kooperatifçilik alanında yetişmiş, kamu ve özel sektör ile ilişkileri kooperatiflerin amaçları doğrultusunda düzenleyebilen, kooperatifçilik ilkelerini tam anlamıyla çalıştıkları kooperatifte uygulayabilen, kooperatifin faaliyetlerini mevzuatlar çerçevesinde yürütebilen, bulundukları kooperatifin kurumsal kapasitesini artıran, yönetsel yeteneği gelişmiş, aranan mezunlar yetiştirmek.
Yüksekokulumuz, Sümer Park alanında 300 m2 üzerine kurulu iki katta; 15 büroda ve bir salonda idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler, Sümer Kampus alanı içerisinde dokuz amfi derslik ve bir bilgisayar laboratuarında sürdürülmektedir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerinde yararlanabilecekleri bir kapalı spor salonu, bir açık basketbol/voleybol sahası, üç tenis kortu bulunmaktadır. Ayrıca modern araç park alanı bulunmakta olup, Sümer Park alanı içinde Yüksekokulumuza tahsis edilmiş çim kaplı çam ve okaliptüs ağaçları içinde çok geniş bir park/bahçe bulunmaktadır. Program diğer programlarla birlikte bu imkanlardan ortak olarak yararlanmaktadır.