Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Kalite, Çevre ve İş Gücü Politikalarımız

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜCÜ POLİTİKALARIMIZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’ nun 24.08.2020 tarih ve 2020/46-I sayılı toplantısındaki 1 no’ lu karar ile belirlenmiştir.

Kalite Politikası

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulumuzun kalite politikası, misyon ve vizyona bağlı olarak yüksekokulun kalite hedeflerini, iş süreçlerini, öğrencilerle ve bağlı sektörler ile olan ilişkileri sürekli geliştirmeyi ve iyileşmeyi sağlamaktır.

Bu çerçevede,

·       Bilim ve teknolojiyi etkin kullanmak,

·       Maddi ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde değerlendirmek,

·       Sorumlu ve meslek ahlakına sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek,

·       Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstererek hizmet vermek,

·       Alanında tercih edilen ve saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak,

genel hedeflerimizdir.

Çevre Politikası

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin, akademik ve idari kadrosunun, çevremizin korunmasını, gerekli kaynakların tesis edilmesini, gerekli koşulların sağlanmasını, ilke ve hedef olarak benimser. Meslek Yüksekokulumuz, yerine getirdiği tüm faaliyetlerde, mevcut riskleri göz önüne alarak, çevremizin korunmasına azami gayret göstermektedir.

Kampüs içinde, geri dönüşüme, etkin su ve atık yönetimine büyük önem verilmektedir. Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilmektedir. Çevreye olumsuz etkisi olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek dökülme, saçılma ve sızıntılara karşı gerekli olan önlemler alınmaktadır. Okulumuza gelen tüm öğrencilerimizde, etkin bir çevre bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesi doğrultusunda, eğitimler, seminerler ve etkinlikler desteklenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin güvenlik, sağlık ve refahını sağlamayı amaçlamaktadır. İlgili amaç doğrultusunda, sürekli gelişmeyi benimseyen bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi okulumuzda uygulanmaktadır.

Yürürlükte olan İSG ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda, gerekli olan tüm önlemlerin ve düzenlemelerin derhal yerine getirilmesine çalışılmaktadır. Yıllık olarak İSG programları hazırlanmakta ve çalışanlarımıza belirli periyotlarda eğitim verilmektedir. Kurum içi oluşturulan ortak İSG kültürü ile mevcut talimatların daha kolay ve etkin bir şekilde uygulanması sağlanmakta ve birimimizde örnek bir İSG disiplini ve bilinci oluşturulmaktadır.