Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Hakkında

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ


KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzun Yola Çıkış Hikayesi
Derinin, mermerin, çamurun usta ellerde hayat bulduğu, turizmin insanı tarihe ve doğaya doğru yolculuğa çıkarttığı bir ilçe Karacasu. Ve tüm bu zenginlikleri bilimle buluşturan ise Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu. Yüksekokulumuz 2000 yılında yörenin ekonomik ve kültürel zenginlikleri ile uyumlu olarak açılan Seramik Programı ve  Dericilik Programındaki 42 öğrencisi ile yola çıktı. Daha sonra hızla büyüyen Yüksekokulumuz, bünyesine her yıl yeni programlar, yeni öğretim görevlileri ve yeni öğrenciler kazandırdı. Gelinen son noktada ise Yüksekokulumuz  7 program, yaklaşık 1000 öğrenci ve 20 öğretim elemanından oluşan genç ve dinamik kadrosu ile yoluna kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Yüksekokulumuzun Önemi ve Misyonu
1)      Yöresel, tarihi zenginlikleri bilimle buluşturmak
2)      Geleneksel yöntemlere yenilikler getirmek ve sanatsal-bilimsel üslup katmak
3)      Tarihi değerleri gelecek kuşaklara aktarmak
4)      Donanımlı genç nesiller yetiştirmek
5)      Uluslararası ve ulusal platformlarda yörenin turistik, tarihi zenginliklerini tanıtmak
6)      Yöre tarihine sahip çıkmak
7)      Yöreye ekonomik katkı ve canlılık sağlamak
8)      Yörenin çağdaşlaşmasına katkı sağlamak
9)      İl içi ve il dışında düzenlenen her türlü festival, fuar ve kutlamalarda görev almak.

Yüksekokulumuzun en önemli özelliği yörenin ekonomik, kültürel, tarihi zenginlikleri ve gelenekleri ile örtüşen önlisans programları içinde barındırmasıdır. Yüksekokulumuz, bulunduğu yörenin zenginliklerini bilimle buluşturmanın yanı sıra çok önemli bir misyona daha sahiptir: Unutulup giden diye yakındığımız, nerede o zanaatlar, el sanatları, el emekleri dediğimiz değerlerimizi gençlerimizle buluşturmaktadır. Bu sayede tarihi mirası geleceğe taşımaktadır. Bilimsel yöntemler geliştirerek, mevcut olana yeni değer katmak da Yüksekokulumuzun bu yöreye olan önemli katkısıdır.

İlçenin nüfusunu arttıran öğrencilerimiz, ilçeye ekonomik ve yaşamsal canlılık katmaktadır. İlçe, ülkenin çok çeşitli yerlerinden gelen genç kuşakla ile buluşmakta, farklı kültürlerle iletişime geçmekte, çağı daha iyi yakalamaktadır. Yani gençli ilçeye enerji, renk ve hareket katmaktadır.

İşlevsel bir akademik eğitim verme amacında olan Yüksekokulumuz kararlılıkla yoluna devam  etmektedir.

Yüksekokulumuzun Programları
Yüksekokulumuz, yörenin tarihi mirası dokusuna uygun olarak açılan Mimari Restorasyon Programı ile yörenin turistik özelliğiyle ilgi olarak açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarını da içinde barındırmaktadır. Yörenin kültürel yapıları ile yüz yıllardır sürdürdüğü dericilik ve çömlekçilik faaliyetleri ise Yüksekokulumuzda  Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ve Mimari Restorasyon Programı'nda bilimle, mitoloji ile buluşmakta; hem bilimsel hem sanatsal bir nitelik kazanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği, Dış Ticaret Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve İşletme Yönetimi Programı'ndan oluşan sosyal programlarımız ise teknik programların ortaya çıkarttığı ürünlerin ekonomik faaliyetlerini yürütecek nitelikte eğitim vermekte ve öğrencileri farklı iş yaşamlarına hazır hale getirmektedir. Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programlarına öğrenci gönderen Yüksekokulumuz, böylece verdiği eğitimin, uluslararası standartlara uygunluğunu da kabul ettirmiştir. Yüksekokulumuz bünyesinde Turizm ve Konaklama Programı için bir Uygulama Mutfağı bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun diğer teknik programları için de taş işleme, seramik şekillendirme atölyeleri de mevcuttur. Bu atölyeler sektöre hazır eleman yetişmesine yardımcı olmakta, öğrencilere teorik bilgiyi kullanma yetisi kazandırmaktadır.

Yüksekokulumuzun Aktiviteleri
Yüksekokulumuz, il içinde ve dışında düzenlenen festivallerde, fuarlarda görev alarak ilçenin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Kendi bünyesinde düzenlemiş ve dışarıda katılmış olduğu, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler ile de yine ilçenin tanıtımına katkı sağlamıştır. Bu anlamda Yüksekokulumuzun bu tür çalışmaları, alternatif turizmin cenneti olma iddiasında olan Karacasu için çok önemlidir. Çünkü bu slogana hayat, anlam ve kulak verecek kişilere ulaşım bu tür etkinliklerle daha kolay olmaktadır. Bu anlamda da ilçe tanıtımına katkımız çok büyüktür. Yüksekokul bünyesinde tiyatro kulübü, voleybol, futbol ve dans takımları bulunmakta bu gruplar özellikle bahar şenliklerinde Yüksekokulumuzu Merkez Kampüs’te başarıyla temsil etmektedir. Yüksekokulumuz, belli aralıklarla teknik geziler düzenlemektedir. Geliştirdiği sosyal sorumluk projeleri ile ilçedeki ve civar köylerdeki ilköğretim okullarında gönüllü çalışmalar yürütmekte atölyelerde ürettiği ürünleri de çeşitli illerde sergilemektedir. Yüksekokulumuz, ilçede ve ADÜ Merkez Kampüs’te düzenlenen panellere, sergilere, sanatsal etkinliklere izleyici ve görevli olarak katılmakta, bunun için gerekli ulaşım araçlarını temin etmektedir.