Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
Öğrenim süresi 4 yarı yıldır.
Koşulları sağlayan öğrenciler diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine yatay ve dikey geçiş yapabilirler.
Önlisans Mezunu
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖYSM) tarafından merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir
Öğrenciler önceki lisans veya önlisans öğrenimlerinde aldıkları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Yüksekokul yönetimi tarafından onaylanması gerekir.
Öğrenim süresi 2 yıldır. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. Derslere devam zorunludur.