Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Turizm ve Otel işletmeciliği Meslek Elemanı
Eğitim öğretim süresi ingilizce hazırlık sınıfı (isteğe bağlı) seçen öğrenciler için 6 yarıyıl, ingilizce hazırlık sınıfı seçmeyen öğrenciler için 4 yarıyıldır. Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.
Koşulları sağlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin konaklama işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilirler. Anadolu Üniversitesinin dört yıllık İşletme Fakültesi (İşletme Bölümü) ile İktisat Fakültesi (Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri) 3. sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Önlisans Mezunu
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖYSM) tarafından merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir
Öğrenciler önceki lisans veya önlisans öğrenimlerinde aldıkları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin Yüksekokul yönetimi tarafından onaylanması gerekir.
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile değerlendirilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olması için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve 30 iş günü staj yapması gerekmektedir.