Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Dış ticaret meslek elemanı
Dış ticaret programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir.
Koşulları sağlayan öğrenciler diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine yatay ve dikey geçiş yapabilirler.
Önlisans mezunu
Program, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler ve Öğrenci Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖYSM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci kabul etmektedir.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve derslerini 100 üzerinden 55 ortalama ile geçmesi gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.