Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu

Akademik Bilgiler

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun Teknik ve Sosyal bölümlerinde eğitim ve öğretim dili Türkçe olup, örgün ve ikinci örgün öğretimde 2 yıl (Staj süresi dâhildir) hizmet verilmektedir. (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Pazarlama Meslek Elemanı Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.